Maria's työnohjaus ja terapia

Työniloa - keveämpää oloa - surun jakamista - lisää lempeä parisuhteeseen!

Mitä on työnohjaus?

 

Työnohjaus on yksilöllistä tai ryhmämuotoista toimintaa, jonka päämäärä on parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä kirkastaa omaa perustehtävää.  

 

Työnohjaus voi tukea myös kriisi- ja muutostilanteissa.

 

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittamistä koulutetun työnohjaajan avulla. 

 

Työnohjauksessa tutkitaan työtä, työyhteisöä ja työroolia tulkitsemalla ja jäsentämällä kokemuksia ja tunteita. 

 

Työnohjaus voi auttaa sinua onnistumaan työssäsi paremmin! 

 

Mitä sinä odotat työnohjaukselta?

Tutkitaan sitä yhdessä!